Psihoterapevtska
sobaPsihoterapija

O psihoterapiji

V življenju ljudi se vse zgodi in vse zaplete znotraj odnosov s pomembnimi osebami. Tako ni moč pričakovati nič drugega kot to, da se bo tudi razpletlo in na novo, bolje zgodilo le znotraj toplega, razumevajočega, iskrenega in naklonjenega odnosa. Vzpostavitev takega odnosa je zato moj osebni temeljni poudarek pri psihoterapevtskem delu.
Transakcijska analiza
Transakcijska analizamore_vert

Preberi več...

Transakcijska analizaclose

Pri svojem delu pretežno uporabljam pogovor, ki temelji na povpraševanju namenjenemu vašemu ozaveščanju lastnih preteklih in sedanjih izkušenj, mislih, čustev, telesnih občutkov, z namenom odkrivanja celostne slike. Pri raziskovanju in odkrivanju vaše zgodbe poskušava opredeliti vzorce v vašem doživljanju in medosebnih odnosih, za katere poiščeva pojasnila, ki vam omogočajo boljši vpogled v svoje odzive in globlje razumevanje samega sebe. Kot terapevtka transakcijske analize pri svojem delu uporabljam tudi nekatere klasične tehnike dela iz te modalitete, kot so tehnika dveh stolov, tehnika dela z ego stanjem starša in ego stanjem otroka.

Sem specializantka transakcijske analize in pod supervizijo izvajam individualno psihoterapijo odraslih.

Brainspotting
Brainspottingmore_vert

Preberi več...

Brainspottingclose

Novejša spoznanja nam odkrivajo, da nam vse intrapsihične vsebine niso dostopne s pogovorom, zato Transakcijsko analizo dopolnjujem z novejšo metodo dela imenovano Brainspotting. Ta je posebej učinkovita za razreševanje travmatskih dogodkov in vsebin, ki sežejo v najzgodnjejša leta našega življenja.

Imam certifikat za opravljeno I. stopnjo treninga pod mentorstvom Maria C. Salvadorja v okviru Inštituta Aleces in sem vključena v Mentorsko skupino v okviru Brainspotting Slovenija, kar mi omogoča delo pod supervizijo.

Kdo ima lahko koristi od psihoterapije?

Psihoterapija je uveljavljena terapevtska metoda za raznolike duševne težave človeka. V privatni praksi lahko uspešno nagovarjamo sledeče težave:
 • depresivna razpoloženja, potrtost, občutja nesmisla in neizpolnjenosti ter občutja praznine
 • pomanjkanje samozavesti, samospoštovanja in občutja manjvrednosti
 • občutki tesnobe, pretirana zaskrbljenost, strahovi, panika
 • težave z doživljanjem, izražanjem ali obvladovanjem čustev, težave z izražanjem sebe
 • težave z identiteto (kdo sem, kaj hočem)
 • psihične stiske po travmatskih doživetjih (npr. nasilje, nesreče, zloraba)
 • telesne bolečine in bolezni, ki jim ne najdemo telesnega vzroka
 • težave s spanjem
 • stres, preobremenjenost in izgorevanje na delovnem mestu, nezmožnost sprostitve
 • težave pri ustvarjanju in ohranjanju zadovoljujočih medosebnih odnosov (partnerskih, družinskih, prijateljskih, ipd.)
 • nezadovoljstvo s seboj in/ali z življenjem, ujetost v rutino vsakdana
 • soočanje s spremembami v življenju (razveza, mena, starost, bolezen, operacije, žalovanje in izguba ipd.)
 • stiske v nosečnosti in času materinstva/očetovstva ter težave z vzgojo

Če v uvodnih srečanjih ali kasneje presodim, da vaše težave presegajo možnosti pomoči, ki jih nudim v okviru psihoterapevtske prakse, je moja odgovornost, da vam predlagam druge možnosti, kar vključuje tudi posvet z osebnim zdravnikom ali vstop v klinično-psihološko in/ali psihiatrično obravnavo.

Psihoterapija je lahko učinkovita pot tudi za vse tiste, ki bi želeli bolje spoznati sebe in delati na lastnem osebnostnem razvoju.

Etični kodeks

Pri svojem delu sem zavezana Kodeksu etike in profesionalne prakse Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA) ter Etičnemu kodeksu EATA.

Med menoj in klientom velja popolna zaupnost. Vse, kar je na srečanjih izrečeno, ostane med nama, tudi po tem, ko je obravnava že zaključena. Izjema so le primeri življenjske ogroženosti klienta samega ali drugih z njim povezanih oseb.

Pot

Psihoterapevtski programi

 • event_seatUvodni razgovor za psihoterapijo
  Pred dogovorom o začetku psihoterapije vedno izpeljem osebni uvodni razgovor, ki je neobvezujoč in namenjen medsebojnemu spoznavanju. V tem razgovoru imate priložnost, da dobite vse informacije o tem, kako poteka psihoterapija. Pogovoriva se o vaših težavah, ki jih želite rešiti. Če ob tem srečanju ugotoviva, da je pripravljenost za nadaljevanje psihoterapije vzajemna, se dogovoriva za nekaj nadaljnjih srečanj in dorečeva termin.
  Trajanje 90 minut
  Oblika Individualno, uvodni razgovor
 • personIndividualna psihoterapija
  Nekaj začetnih srečanj, 3 do 5, je usmerjenih v nadaljnje medsebojno spoznavanje, ki vam omogoči, da postavite svoje osebne cilje terapije, meni pa daje priložnost, da ocenim, ali vam lahko pri tem pomagam. Če sodelovanje poteka dobro, ob zaključku te serije srečanj podpiševa terapevtski dogovor, v katerem določiva terapevtske cilje in skladno s tem opredeliva, ali bo terapija kratkotrajna ali globinska. Trajanje je namreč odvisno od vrste vaših težav in vaših potreb: za trajnejše rezultate in globje spremembe je priporočljivo daljše obiskovanje psihoterapevtskih ur.

  Psihoterapevtska srečanja praviloma potekajo enkrat tedensko, saj je stalnost srečanj ključna za ustvarjanje občutka varnosti in kontinuiran potek terapevtskega procesa.
  Trajanje 50 minut
  Oblika Individualno, 1x tedensko
 • person_addPodporna individualna psihoterapija in svetovanje
  Podporna psihoterapija in svetovanje je namenjeno tistim, ki se v nekem trenutku srečujete z zahtevno življenjsko situacijo, ob doživljanju katere nimate pravega sogovornika. Te situacije so praviloma čustveno naporne, čeprav so prehodne in relativno kratkotrajne. To je lahko ločitev in oblikovanje dogovora o stikih, otrokov neuspeh, soočanje z boleznijo in smrtjo, menjava službe, selitev ipd. Namen podporne terapije je predvsem čustvena razbremenitev, iskanje lastnih pozitivnih virov ter razvijanje kapacitet, ki vam omogočijo boljšo skrb zase tudi v tem napornem in težavnem obdobju.

  Srečanja lahko potekajo tedensko ali na 14 dni, celotna terapija pa praviloma traja krajši čas oziroma za čas trajanja težavne situacije.
  Trajanje 50 minut
  Oblika Individualno, 1x tedensko ali 1x na 14 dni
 • peopleSeminar za starše novorojenčkov in dojenčkov s težavnim temperamentom
  Seminar je namenjen staršem dojenčkov s težavnim temperamentom, torej dojenčkov, ki so neritmični in nepredvidljivi v svojih potrebah, visoko občutljivi na različne dražljaje (npr. svetlobo, zvok, dotik), netolerantni na majhne spremembe, veliko jokajo in se hitro ter močno vznemirijo ter jih je težko potolažiti, potrebujejo stalni fizični kontakt, imajo večje težave s spanjem ipd.

  Seminar poteka v skupini do 10 udeležencev in obsega 2 srečanji v trajanju 90 min. Na srečanjih nekaj časa namenimo podajanju bistvenih vsebin in strokovnih spoznanj, ki jih dopolnjujemo s konkretnimi primeri in pogovorom. Seminar vam bo pomagal bolje razumeti potrebe in značilnosti vašega dojenčka ter temu ustrezno prilagoditi svoja pričakovanja in ravnanja.
  Trajanje 2x90 minut
  Oblika Mala skupina
 • group_addPodporna skupina za starše novorojenčkov in dojenčkov s težavnim temperamentom
  Skupina je namenjena staršem dojenčkov s težavnim temperamentom, ki si želijo sistematične podpore in svetovanja glede ustvarjanja optimalnih pogojev za njegov razvoj. Za posamezne starše se proces zaključi, ko razvijejo ali ponovno začutijo občutek kompetentnosti in uglašenosti na potrebe dojenčka.

  Skupina sprejme 6-8 udeležencev in je zaprtega tipa, kar pomeni, da so člani stalni in vključeni dalj časa. Srečanja potekajo na 14 dni v trajanju 75 min. Namenjena so izmenjavi izkušenj in medsebojni podpori staršev pod strokovnim vodstvom.
  Trajanje 75 minut
  Oblika Mala skupina, 1x na 14 dni
I accept adult clients for individual psychotherapy in english language.
Accetto clienti adulti per psicoterapia individuale in lingua italiana.
Psihoterapevtka

O meni

Ursula Obreza
Ursula Obreza, univ. dipl. psihologinja,
specializantka transakcijske analize

Po študiju psihologije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani sem zaključila štiriletno specialistično izobraževanje za transakcijskega analitika psihoterapevta na IPSA – Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje.

Po dodatnem letu izobraževanja sem trenutno v procesu pisanja diplome in priprave na zaključni CTA izpit, s čimer bom pridobila mednarodno priznano diplomo v okviru Evropske zveze za transakcijsko analizo (EATA) in Mednarodne zveze za transakcijsko analizo (ITAA), ki je priznana tudi s strani Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) in omogoča pridobitev Evropskega certifikata iz psihoterapije. V Sloveniji pa omogoča pridobitev Slovenske diplome iz psihoterapije v okviru Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Zadnjih šest let izvajam psihoterapijo kot specializantka pod mentorstvom in supervizijo red. prof. dr. Gregorja Žvelca, specialista klinične psihologije, psihoterapevta in supervizorja transakcijske analize (TSTA).

Redno se izobražujem in usposabljam v okviru seminarjev s področja psihoterapije, ki so organizirana v okviru relevantnih organizacij v Sloveniji in Evropi. Med pomembnejše uvrščam usposabljanje za izvajanje terapije po principih Brainspottinga.

Sem aktivna članica v vseh krovnih organizacijah, ki združujejo psihoterapevte v slovenskem in evropskem prostoru:

Imam več kot 20 letne izkušnje s svetovalnim delom in psihosocialno podporo otrokom, staršem, družinam in vzgojiteljem. Več let sem tesno sodelovala s FamilyLab Slovenija in kot njihova predavateljica pripravila številna predavanja za starše, ter daljša izobraževanja, usposabljanja in delavnice za strokovne delavce v vrtcih, osnovnih šolah, nevladnih organizacijah. Več let izvajam tudi supervizijo in vodim male skupine po principih intervizije za strokovne delavce v vrtcih. Na podlagi svojega preteklega strokovnega prispevka sem v javnem sistemu vzgoje in izobraževanja dosegla naziv svetnica, ki je bil do nedavnega najvišji naziv, ki ga je bilo mogoče doseči.

Od leta 2018 sem opravila preko 700 ur individualne psihoterapije za odrasle kliente, za potrebe katerih sem bila vključena v preko 240 ur supervizije.

Od leta 2014 do leta 2017 sem bila vključena v intenziven osebni psihoterapevtski proces. V terapijo sem redno vključena še danes in do sedaj obsega že preko 170 ur.

Podrobno in bolj osebno

Sem psihologinja, mama dekleta na pragu odraslosti in vedno aktivnega najstnika, partnerka.

Že vrsto let sem zaposlena kot svetovalna delavka v vrtcu, ki ga doživljam kot prostor sodelovanja, skrbi, ljubezni in naklonjenosti ter pozitivne komunikacije. Večkrat se opomnim, da bolj idealne zaposlitve menda ni daleč naokrog. Sem del ekipe, ki pozorno opazuje, pronicljivo ugotavlja, ki ji je mar in ki se vsak dan na novo podaja v spoznavanje sebe in drugih.

Pri svojem delu se osredotočam na raziskovanje najzgodnejših let otrokovega razvoja. Zanimajo me individualne značilnosti in različnosti otrok, ki s svojim počutjem, s svojim doživljanjem, s svojim odzivom, s svojim ravnanjem bistveno vplivajo na odziv, ki ga dobijo od staršev, sorojencev, družine in vseh ostalih, ki vsakodnevno vstopajo v njihovo življenje. In kar je ključno … kaj naj v tem pogledu bodo starši? Je dovolj, če smo, kar smo, ali se prej ali slej znajdemo pred potrebo po tem, da odkrijemo nove vidike sebe, spremenimo določena lastna razmišljanja in vsaj deloma prilagodimo lastna ravnanja?

Ker so se zelo hitro po začetku moje poklicne poti vprašanja kar kopičila, odgovori pa so bili na pol zadovoljujoči, sem se kmalu odločila, da osnovno znanje psihologije dopolnim z bolj specialističnim in sem se zato vpisala specialistični študij Transakcijske analize. Ta mi je dala globlji vpogled v človeka, v naše misli, čustva, ravnanja in nenazadnje v telesni vidik. To mi je omogočilo, da sem v zadnjih petnajstih letih v srečanjih s starši in strokovnimi delavci prispevala k njihovemu raziskovanju in odstiranju lastnih slepih peg. Vse to zaradi bistvenega. Da bi lahko odrasli odkrili lastne kapacitete za vodstvo otrok v smeri zdravega psihičnega razvoja.

Zanimanje za družino, vzgojo, starševanje in partnerstvo v tem kontekstu, me je pripeljalo do Familylaba, s katerim sem aktivno sodelovala več let. Kot certificirana voditeljica seminarjev sem redno predavala na srečanjih za starše in vodila seminarje za strokovne delavce. Imam tudi večletne izkušnje pri izvajanju izobraževanj in pri vodenju skupin odraslih po principih intervizije in supervizije.

Končno, ampak ne nazadnje, se vsa moja zanimanja in znanja, pretekla izobraževanja in usposabljanja logično stekajo na eno samo, ključno področje, na psihoterapijo. Vedno znova sem pri svojem delu namreč naletela na isto ugotovitev … vedeti ni dovolj.

Ne glede na to, katero temo sem odpirala, smo se na koncu pogovarjali o nas samih. Kako jaz doživljam, razmišljam, občutim. Vse dileme, negotovosti in spodrsljaji v okviru družine, ki so jih ljudje prinašali na naša srečanja, so se izkazali za osebne zgodbe. In te je redko mogoče spremeniti z vzgojnimi napotki in priporočili in z golim razumevanjem otrokovih potreb in značilnosti njegovega psihološkega razvoja. Na koncu vprašanje ni več, kako dati otroka spat, ampak zakaj sem sam nemiren in nepotrpežljiv? Ne, kako naj naredim, da me bo otrok ubogal, ampak zakaj se ne morem opredeliti o ključnih stvareh in vztrajati v ritmu in rutini? Ne, zakaj me starši vedno znova spravljajo ob živce, ampak katere odnosne potrebe niso zadovoljene, njihove in moje? Primerov, takih in drugačnih, zlepa ne zmanjka.

Vedeti pač ni dovolj. Zato je učinek predavanja, pogovora, branja in učenja vedno do določene mere omejen. In velikokrat premalo za tiste, ki želijo in potrebujejo večjo spremembo. Pravo razumevanje in v končni obliki spoznanje in sprememba pride s psihoterapijo. Psihoterapijo razumem kot edini pravi ključ do spremembe. Ključ do drugače in bolje.

Izobraževanja, svetovanja, pogovori, včasih le dobra knjiga, vse in karkoli lahko v nas nekaj premakne, da poskusimo drugače. Psihoterapija pa prinese globlji vpogled v lastne bolečine, pomaga poiskati lastne vire in daje možnost, da utrdimo bolj zdrave vzorce. Tako lahko živimo bolj zadovoljno, mirno in navdihujoče. Tako smo lahko boljši partnerji, starši, prijatelji in sodelavci.

Delo v vrtcu mi je dalo možnost, da v živo opazujem in se učim o tem, kako se formira osebnost pri človeku in kaj vse se zgodi in dogaja družinam in otrokom v njih. Zaradi tega vpogleda sem danes lahko boljša psihoterapevtka za odrasle, saj lahko bolje razumem, od kje in kako pride do različnih težav, s katerimi se pogosto borimo še dolgo potem, ko so te nastale.

Zadnja leta se tako posvečam izvajanju psihoterapije, in sicer v obliki individualne psihoterapije za odrasle.

I accept adult clients for individual psychotherapy in english language.

Accetto clienti adulti per psicoterapia individuale in lingua italiana.
Vpogled v sebe